Grupy Towarowe

Płody rolne, surowce i produkty spożywcze

Zboża (kukurydza, proso, sorgo, pszenica, ryz, żyto, owies, jęczmień), nasiona oleiste (rzepak, soja, słonecznik, len...), śruty poekstrakcyjne i makuchy (sojowe, arachidowe, rzepakowe...). Świeże owoce i warzywa, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce, produkty przemysły mleczarskiego.

Minerały i metale

Surowce mineralne (węgiel, siarka, rudy metali, fosforyty..), Gotowe wyroby stalowe (blacha, profile, rulony, rury, kęsy, slaby, kęsiska, drut w zwojach.....), Metale nieżelazne (miedź, aluminium, cynk...) Złom stalowy i inny.Produkty chemiczne

Płynne chemikalia i petrochemikalia, w tym m.in.:

Nawozy (Saletry, Saletrzaki, NPK, Superfosfaty, Ropa naftowa i jej pochodne (oleje opałowe, oleje napędowe, benzyny, LPG), LNG, Alkohole (Metanol, Etanol, Alkohole Oxo), Paraksylen, Kwasy nieorganiczne (kwas siarkowy, kwas fosforowy)

Produkty gotowe

Wszelkiego typu wyroby przeznaczone bezpośrednio na rynek konsumencki. Począwszy od wyrobów elektronicznych, poprzez zabawki i produkty drogeryjne, aż do samochodów, maszyn i urządzeń.