E-Korespondencja

'Consider the environment' - to hasło, które widzimy setki razy dziennie w otrzymywanych wiadomościach. Stało się ono bardziej zabiegiem marketingowym, niż faktycznym przejawem dbałości o środowisko. Naszym celem jest przede wszystkim uproszczenie i usprawnienie przepływu danych. Informacje zawarte w dokumencie przesłanym elektronicznie i 'zawieszonym' w systemie, są znacznie łatwiej, szybciej i powszechniej dostępne niż te przekazywane w tradycyjnym obrocie papierowym.

 

Elektroniczny obrót dokumentami to przede wszystkim:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa danych zawartych w dokumentach będących w obrocie.
  • Skrócenie czasu przepływu informacji.
  • Większa pewność, że informacja dotrze do adresata w wyznaczonym terminie. 
  • Zmniejszenie zużycia papieru, a więc... Ochrona środowiska
  • Wiele innych korzyści, których nie sposób tu wymienić.

 

Zwracamy się z gorącą prośbą o nie wysyłanie do nas, korespondencji w formie papierowej i kierowanie do nas wyłącznie korespondencji elektronicznej. Korespondencję, co do której chcecie mieć Państwo pewność, że do nas dotarła, prosimy opatrzyć odpowiednią prośbą o potwierdzenie otrzymania, zamieszczoną w treści. W odpowiedzi otrzymacie od nas potwierdzenie jej otrzymania. Na Państwa żądanie możemy takie potwierdzenie opatrzyć kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

 

Dotyczy to przede wszystkim e-faktur, których status, w myśl aktualnych regulacji, został zrównany ze statusem faktur papierowych. Nie potrzebne jest żadne dodatkowe oprogramowanie, ani kosztowny sprzęt, żeby wygenerować fakturę elektroniczną. Tylko takie faktury będziemy akceptowali. Wysyłanie faktur papierowych prosimy z nami każdorazowo uzgadniać.

 

Ministerstwa, urzędy oraz wszystkich, którzy z innych przyczyn nie zrozumieli powyższych zasad, prosimy kierować korespondencję na adres:

Inspectis Sp. z o.o.
Leźno 53 I
80-298 Gdańsk