Zasięg Geograficzny

Realizacja usługi rzeczoznawstwa ładunkowego poprzez globalną sieć biur i oddziałów może wiązać się z koniecznością rezygnacji z wysokiej jakości usług. Od początku istnienia, rzeczoznawstwo portowe, miało charakter stricte lokalny, powiązany z panującymi w danym porcie lub miejscu warunkami organizacyjnymi, prawnymi i innymi. Podobnie, licencje i uprawnienia przyznawane były przez ciała lokalne. Nie jest też żadnym odkryciem, że tylko niewielkie firmy lokalne są zdolne zaoferować prawdziwe zaangażowanie i ofiarność tak czasem w tej branży nieodzowne.

 

Równocześnie, handel zagraniczny, z natury rzeczy, musi przekraczać granice państw i kontynentów. Przedsiębiorstwa, które go uprawiają potrzebują bardzo często takiej samej usługi kontrolnej w więcej niż jednym porcie równocześnie (tj. na potrzeby tej samej transakcji). Często warunkiem sukcesu (czytaj: satysfakcji klienta) jest usługa oferowana w identycznym standardzie na obu przysłowiowych krańcach świata.

 

Oferujemy rozwiązanie, w którym zleceniodawca zachowując dobrodziejstwo wysokiej jakości pracy firmy lokalnej, zyskuje po stronie wykonawczej, jednolitość standardów i procedur dobrze funkcjonującej korporacji.

 

Wdrażany przez nas system OPERATUS umożliwia między innymi obsługę jednego klienta przez więcej niż jedną firmę kontrolną równocześnie. Usługa wykonywana jest przez dowolne firmy lokalne, w dowolnych zakątkach świata.

 

Równocześnie system OPERATUS, umożliwia koordynację działań firmy kontrolnej z pozostałymi uczestnikami obrotu towarowego. W konsekwencji, istnieje możliwość aby wszystkie (!) dane i dokumenty dotyczące danej transakcji znajdowały się w jednym wspólnym miejscu i były dostępne na każde kliknięcie.